Zapraszamy na wypoczynek letni

I turnus 01.07-12.07.2021

Łeba – Ośrodek „Fregata”

II turnus 27.07-07.08.2021

Mielno – Ośrodek „Bałtyk”

III turnus 09.08-16.08.2021

Szczyrk – Ośrodek „Zagroń”

Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży w formie kolonii w 2021 r. został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.