O nas

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Busku Zdroju jest Stowarzyszeniem pozarządowym, wpisanym do rejestru KRS Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego w Kielcach przez Sąd Rejonowy w Kielcach

KRS:0000379352

Swoją działalnością obejmuje powiat buski na terenie którego działa 15 Kół TPD przy szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych zrzeszających osoby prawne i fizyczne działające na rzecz i dla dobra dzieci oraz osób niepełnosprawnych.

Pierwszym Prezesem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Busku – Zdroju i założycielem Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych był pan Ludwik Łukasiewicz, który przez wiele lat działał społecznie i był zaangażowany w pracę na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych. Obecnie funkcję prezesa ZOP TPD pełni p. Teresa Stępniewska

Wszystkich ludzi dobrej woli, życzliwych sympatyków, którzy chcieliby wesprzeć finansowo nasze Towarzystwo prosimy o wpłaty na konto:

PKO BP SA

Oddział 1 w Busku Zdroju

25 1020 2645 0000 5302 0013 8362

 

REJESTRY

REGON: 00702567001151

NIP: 655 166 85 47

 

EKONOMIA SPOŁECZNA

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego

 

Zarządu Oddziału Powiatowego TPD

  1. Stępniewska Teresa – prezes
  2. Piekarski Robert – z-ca prezesa
  3. Jura Teresa – z-ca prezesa
  4. Woźniak Bogusława – sekretarz
  5. Zarzycka Teresa – skarbnik
  6. Karbowniczek Beata – członek zarządu
  7. Radosz Jolanta – członek zarządu
  8. Lewicka Elżbieta – członek zarządu
  9. Kopeć Anna – członek zarządu