Kolonia letnia w Szczyrku

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do kolonii letniej w Szczyrku w terminie od 05.08.2020-15.08.2020

Pliki do pobrania:

  1. Oświadczenie, do podpisania dla rodziców/prawnych opiekunów – [pdf]
  2. Regulamin uczestnika kolonii, uwzględniający wytyczne w zakresie bezpieczeństwa z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego COVID-19. – [pdf]
  3. Aktualne „Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 r.” – [pdf]
  4. Program kolonii letniej w Szczyrku – [doc]
  5. Karta kwalifikacyjna – [doc]
  6. Ankieta kwalifikacji FSUSR (tylko dla dzieci z dofinansowaniem KRUS) – [doc]
  7. Oświadczenie o wyrażaniu zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych dziecka – [doc]
  8. Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka – [doc]
  9. Zgoda na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem lub hospitalizowaniem mojego dziecka – [doc]

Prosimy o zapoznanie się w dokumentami i obecność w dniu wyjazdu dzieci na kolonię, celem popadania ww. dokumentów.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny bądź bezpośredni z Biurem TPD.