SZCZYRK RODO Oświadczenie o wyrażaniu zgody przez rodzica