Zadanie

„Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu gminy Busko-Zdrój z elementami profilaktyki uzależnień”

WSPÓŁFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY BUSKO – ZDRÓJ